Model de mobilitat

Reus Mobilitat i Serveis basa la gestió de la mobilitat en les corones d’accessibilitat, en funció a la seva centralitat, accessibilitat i ocupació.

D’aquesta manera, les places d’aparcament s’han estructurat per corones d’accessibilitat, associant el preu de l’estacionament amb l’accés a les zones sensibles i congestionades de la ciutat, fent la funció de peatge urbà, posant la gestió de l’aparcament al servei de la mobilitat, donant prioritat a l’estacionament de curta durada i al de càrrega i descàrrega, desplaçant els vehicles de treballadors fora de les places d’estacionament d’aquesta corona.

Zona blava

Ubicada al centre de la ciutat. Tota l’oferta al carrer és zona blava; disposa de les tarifes més altes i les durades màximes més curtes (entre 1h 30 m i 2 hores).

Àrees de zona blava

Oferta de places d’aparcament al carrer (zona blava) i en àrees més grans, amb un temps màxim d’estacionament d’entre 2 hores i 4 hores.

On aparcar?

Aparcaments subterranis

Els pàrquings subterranis tenen per objectiu cobrir la demanda d’aparcament de durada mitja i llarga.

La xarxa d’aparcaments municipals està integrada per deu aparcaments subterranis amb una capacitat de 4.440 places d’aparcament.

Els pàrquings municipals s’han ubicat de manera estratègica al voltant de les anelles concèntriques de la ciutat – Ravals, Passejos i Rieres-, amb l’objectiu de minimitzar i evitar la circulació rodada a la zona més cèntrica de la ciutat.

Aparcaments en àrees de zona blava

Les àrees d’aparcament en solars estàn pensades per donar resposta a les necessitats d’aparcament de mitja durada, amb una limitació horària màxima de quatre hores, amb l’aplicació d’una tarifa reduïda.

Zones blaves al carrer

Les zones blaves al carrer estan destinades a cobrir les necessitats d’aparcament de curta durada, amb una limitació horària d’entre una hora i mitja i dues hores.

Tens un vehicle elèctric?

Per utilitzar els nostres punts de recàrrega situats a la xarxa municipal d’aparcaments, des de Reus Mobilitat i Serveis et facilitem una targeta d’abonament que et permet la recàrrega.

A partir de l’1 de gener de 2024, l’import per carregar el vehicle elèctric és de 0,25 €/kWh a totes les estacions de la xarxa municipal d’aparcaments. Aquest preu es podrà modificar en funció de les variacions que apliqui la comercialitzadora. El consum d’aquest servei es factura mensualment.

Per obtenir la Targeta Vehicle Elèctric cal adreçar-se a l’oficina de Reus Mobilitat i Serveis (carrer de Sardà i Cailà s/n, edifici del Mercat Central, 2a planta). Horari d’hivern: de 8 a 14 h i de 15 a 17 h.

La documentació necessària és: DNI titular del vehicle, fitxa tècnica del vehicle i número de compte bancari. La targeta es fa al moment.

App APARCAR

O també us podeu donar d’alta a la nostra aplicació APARCAR, des d’on es poden activar tots els punts de recàrrega de la ciutat i gestionar l’estada dels vehicles als aparcaments soterrats i a les zones d’estacionament regulades de zona blava.

Des de Reus Mobilitat i Serveis tenim previst augmentar el número de places amb equips de recàrrega durant el 2024.

Aparcament autocaravanes

Reserva de 4 places per a autocaravanes a l’Àrea de zona blava «Àrea Riudoms». Per estacionar-hi, cal treure el tiquet de zona blava al parquímetre. L’estada està limitada a 48 hores i, en cap cas, està permès acampar-hi o treure algun moble o extensió del vehicle.

Horari:

Estacionament regulat per parquímetre de 9:00 a 13:00h o de 16:00 a 20:00h.

imatge secció aparcar

UNA APP PER APARCAR A REUS

APARCAR Una aplicació que agilitza el procés de pagament a la zona blava i als pàrquings municipals

Descarrega't l'aplicació i comença a guanyar temps

Aparcaments