Inversió de 15,9 milions per a la promoció municipal de 60 pisos amb protecció oficial i 330 places d’aparcament públic a la Hispània

14 oct., 21

El projecte d’habitatge amb protecció oficial, aparcament municipal, equipament públic i una nova plaça de la Hispània comportarà una inversió de 15,9 milions d’euros, el 95% de la qual es farà amb finançament públic. L’Ajuntament de Reus i les empreses municipals Redessa i Reus Mobilitat i Serveis promouran directament el desenvolupament urbanístic de La Hispània, que contempla la construcció de 63 habitatges, 60 dels quals amb protecció oficial, i un aparcament soterrani de 330 places, gestionats amb criteris públics per les pròpies societats municipals. L’actuació, inclosa en el Pla d’Inversions per a l’exercici 2022.

El projecte preveu la construcció de 63 habitatges, 60 dels quals seran amb protecció oficial (95%) i 3 de renda lliure (5%). Dels 60 habitatges amb protecció oficial, 48 seran gestionats per Redessa en règim de lloguer (76%), i 12 per un operador privat (24%). Els 3 habitatges de renda lliure també seran gestionats per l’operador privat.

Reus Mobilitat i Serveis ja treballa en el projecte executiu del futur aparcament, amb la previsió d’aprovar-lo el mes de novembre; mentre que Redessa preveu aprovar el projecte executiu dels habitatges el febrer de 2022.

El desenvolupament del projecte urbanístic també contempla un equipament de 1.000m2 i l’obertura d’una nova plaça que connectarà el carrer Camí de l’Aiguanova amb el tomb de ravals.

L’àmbit d’actuació del projecte se situa en un solar de 4.790m2 entre el raval de Sant Pere, el carrer Josep Arnavat i Vilarò, la Riera de Miró i el carrer Àngel de la Guarda, on actualment hi ha l’àrea d’aparcament regulat en superfície de llarga durada.

El projecte de desenvolupament contempla la urbanització de la plaça, la construcció de dos edificis destinats amb ús residencial amb habitatges de protecció oficial, un equipament públic situat a la planta baixa , i un pàrquing soterrani.

Urbanització exterior
Es preveu un accés des del raval de Sant Pere amb continuïtat amb el carrer Camí de l’Aigua Nova, amb una plaça de forma rectangular central, que actuarà com a connexió natural entre el centre de la ciutat i la resta d’equipaments de la part est de la ciutat, com són el Club Natació Reus Ploms, el Centre Cívic Llevant, el CAP Horts de Miró o el Casal de la Gent Gran de Reus. La superfície total de vialitat és de 2.114 m2.

Edificacions
El projecte preveu la construcció de dos edificis, destinats a ús residencial.

  • L’edifici principal, en forma de V, amb front a la plaça de nova creació, on hi construirem els 60 habitatges amb protecció oficial; i a la planta baixa s’hi ubicarà un equipament públic, amb una superfície de 1.019m2.
  • I un segon edifici amb façana al raval de Sant Pere, promogut i desenvolupat per un operador privat, on s’hi construiran els 3 habitatges de renda lliure.

A la planta baixa s’hi ubicarà un equipament públic, amb una superfície de 1.019m2.

Aparcament públic soterrat
Amb un total de 330 places d’aparcament, distribuïdes en tres plantes subterrànies, l’accés per vehicles s’ubicarà a la Riera d’Aragó, i disposarà de tres accessos per vianants ubicats als extrems de la plaça.

La seva construcció i gestió correspondrà a l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis SA, i s’integrarà a la xarxa d’aparcaments municipals.

Finançament de la inversió
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus i els consells d’administració de Redessa i Reus Mobilitat i Serveis han aprovat el conveni de col·laboració que fixa les condicions i el finançament del desenvolupament urbanístic. El cost de la promoció serà 15.960.356 euros, amb el detall següent:

  • Inversions amb finançament públic: 15.176.578 euros.
  • Inversions a repercutir a l’operador privat: 783.778 euros.