Ref. 5810 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agent d’aparcament

Project info

Project info

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5810

L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Termini d’admissió de sol·licituds: fins el 15 d’abril de 2021

Actualització 21/04/2021: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 03/05/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualizació 07/05/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç

Actualització 13/05/2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Plànol d’accès a les instal:lacions per les proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 17/05/2021: Convocatoria per la realització de les proves selectives de coneixements informàtics i entrevista, al següent enllaç: enllaç

Actualització 01/06/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Actualització 09/06/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç

Actualització 06/09/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç

Actualització 04/10/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç

Actualització: 19/11/2021: Actualització e l’ordre de classifcació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç

Actualització 09/12/2021: Actualització e l’ordre de classifcació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central

43201 Reus

[email protected]