Ref. 7006 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Project info

Project info

Reus, 27 de juliol de 2023 Referència 7006

L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques:

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’inscripció d’aspirants: 16 d’agost de 2023

Bases i convocatòria, al següent enllaç.

Model d’instancia, al següent enllaç

Actualització 24/08/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent llistat

Actualització 30/08/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 31/08/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 04/09/2023: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 12/09/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i de la prova de coneixements, i convocatòria per la realització de l’entrevista personal, al següent enllaç

Actualització 20/09/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç

**NOTA: les successives actualitzacions de l’ordre de classificació d’admesos/es i exclosos/es es realitzarà a l’entrada del web on està publicat el procés inicial de la borsa de manteniment ( REF 01979)