Ref. 6557 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Project info

Project info

Reus, 29 de setembre de 2022 referència 6557

L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques:

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’inscripció d’aspirants: 10 d’octubre de 2022

Bases i convocatòria, al següent enllaç.

Model d’instancia, al següent enllaç

Actualització 13/10/2022: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 25/10/2022: Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 28/10/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 02/11/2022: Convocatòria per la realització de la prova d’entrevista personal, al següent enllaç

Actualització 08/11/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç

**NOTA: Les successives modificacions del llistat de la borsa d’aspirants es realitzarà a la publicació del procés selectiu inicial publicat en aquesta mateixa web, ( ref. 01979)

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( edifici Mercat Central)

43201 Reus

[email protected]