Ref. 7115 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’oficial de manteniment

Project info

Project info

Reus, 23 d’octubre de 2023 Referència 7115

L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Funcions bàsiques:

Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions. Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament. Detectar i reparació d’averies. Resolució d’incidències als PLC. Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió de sol·licituds: 15 de desembre de 2023*

Model d’instància, al següent enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç

*Actualització 07/11/2023: Ampliació del termini d’inscripció fins el 15 de desembre de 2023, inclòs.

Email de contacte: [email protected]

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus