Mobilitat i Mercats: responsabilitat per la ciutat

Reus Mobilitat i Serveis SA és una societat de capital municipal sense ànim de lucre, i forma part del grup d’empreses municipals que l’Ajuntament de Reus ha creat amb l’objectiu d’aconseguir una major agilitat i qualitat en la prestació dels serveis públics municipals.

El seu àmbit d'actuació és:

01.
Gestió i administració dels mercats municipals
02.
Gestió i explotació dels aparcaments públics

Més enllà d’aquests àmbits d’actuació, Reus Mobilitat i Serveis incorpora valors socials encaminats a compatibilitzar l’eficàcia en la gestió empresarial amb el compromís social i la integració socio-laboral de persones amb risc d’exclusió social, promocionant i potenciant l’ocupació per a persones amb discapacitat, amb l’objectiu d’aconseguir una transició cap al mercat laboral normalitzat.

Des de la seva creació l’any 1989 ha experimentat un important creixement, tant en la vessant econòmica, com en la creació de llocs de treball, que en la majoria dels casos s’han ocupat amb persones amb discapacitat.

Centre de Control

A temps real:

Equipat amb els darrers avenços tecnològics en matèria de comunicació, permet un seguiment on line i a temps real de tots els esdeveniments que es produeixen als diferents serveis i instal·lacions que gestiona per REUS MOBILITAT I SERVEIS i REUS TRANSPORT.

El Centre de Control Central fa possible:

01.

Una major proximitat amb l’usuari.

02.

La millora dels processos, amb l’automatització de seqüències.

03.

La millora de la seguretat de les instal·lacions i els serveis.

04.

L'eficiència en els costos del servei i l'estalvi en la gestió.

05.

La reducció del temps de resposta davant de qualsevol requeriment.

Cobertura total

El Centre de Control Central dona cobertura a un total de 34.800 usuaris/dia, que es distribueixen segons les diferents activitats, serveis i instal·lacions següents:

Transport públic urbà:

6.800

usuaris/dia

Pàrquings municipals

6.500

usuaris/dia

Zona blava

8.500

usuaris/dia

Mercats municipals

13.000

usuaris/dia

imatge secció aparcar

UNA APP PER APARCAR A REUS

APARCAR Una aplicació que agilitza el procés de pagament a la zona blava i als pàrquings municipals

Descarrega't l'aplicació i comença a guanyar temps

Qui Som