Ref. 7351 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal de personal de neteja

Project info

Project info

Reus, 24 d’abril de 2024      Referència  7351

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, ampliacions del servei, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diaris de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un certificat de discapacitat d’un grau de 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’instància, al següent enllaç

Actualització 17/05/2024: Llistat previ de persones admeses i excloses, al següent enllaç

Actualització 23/05/2024: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Data límit d’inscripció: 14 de maig de 2024

 

[email protected]

Reus Mobilitat i Serveis SA

c/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis

( edifici Mercat Central)

43201 Reus