Ref. 05167 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de personal de manteniment

Project info

Project info

Reus, 14 de juny de 2024

Referència 05167

Bases que han de regir la  convocatòria d’una borsa de treball de personal de manteniment,  inclòs a la categoria d’agent de manteniment del conveni col·lectiu aplicable a la societat, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de personal  de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

       Funcions Bàsiques:

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Procés exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit de presentació de sol·licituds: 04/07/2024

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’instància, al següent enllaç

Actualització 05/07/2024: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 11/07/2024: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

 

[email protected]