Ref. 7275. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Project info

Project info

Reus, 28 de febrer de 2024    Referència 7275

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per  la contractació indefinida  a temps complet d’un/a oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment, per la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A, d’acord a la taxa de reposició establerta a l’article 20 i Disposició Addicional 21 de la Llei 31/2022  de 23 de desembre de Pressupostos Generals de L’Estat per 2023 prorrogats.

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps complet d’un/a oficial de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A.

Funcions bàsiques

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, electricitat, electrònica, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Data límit de presentació de sol·licituds: 19 de març de 2024

Bases i convocatòria al següent enllaç

Model d’instància al següent enllaç

Oferta exclusiva  per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Actualització 22/03/2024: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 03/04/2024: Llistat definitiu d’aspirants i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 09/04/2024: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç

Actualització 29/04/2024: resultat del procés selectiu, al següent enllaç

[email protected]