Ref. 7116 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Project info

Project info

Reus, 23 d’octubre de 2023 Referència 7116

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diaris de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de minusvalia del 33% o superior

Data límit de presentació de sol·licituds: 7 de novembre de 2023

Model d’instància, al següent enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Actualització 14/11/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 22/11/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç.

Actualització 29/11/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 20/12/2023: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 07/03/2024: Convocatòria per la realització de les proves selectives de prova pràctica i test psicotècnic, al següent enllaç

Actualització 03/04/2024: Resultat de les proves selectives de prova pràctica i test psicotècnic, al següent enllaç

Actualització 05/04/2024: Convocatòria per la realització d ela prova d’entrevista personal, al següent enllaç

Actualització 26/04/2024: Resultat del procés selectiu d’ampliació, al següent enllaç

Email de contacte: [email protected]

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

CP 43201 Reus