Ref.00511 Procés selectiu per la promoció interna de 6 places d’agent d’aparcament

Project info

Project info

Reus, 28 de gener de 2021. REFERENCIA 00511

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 6 places per la categoria d’agent d’aparcament,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17/02/2021

Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna

Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç

Actualització 22/02/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 03 de març de 2021: Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 31/03/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç