Ref. 00513. Procés selectiu per la promoció interna de dues places d’oficial de manteniment

Project info

Project info

Reus, 27 de gener de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 2 places per la categoria d’oficial de manteniment,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

La modalitat dels contractes de treball  serà indefinida.

Funcions Bàsiques :

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna

Data límit de presentació de candidatures: 16 de febrer de 2021

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Actualització 17/02/2021, llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 23/02/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 01 de març de 2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 29/03/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

[email protected]