Ref. 01964 Procés de selecció per la creació d’una borsa de vigilant d’aparcament

Project info

Project info


Reus, 18 de març de 2022 Referència 01964

L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament

 

la durada de la borsa de treball serà de dos anys

Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Termini d’admissió de sol·licituds: fins el 07 d’abril de 2022

Model d’instància, al següent enllaç.

Bases i convocatòria, al següent enllaç.

Actualització 19/04/2022: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 29/04/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç.

Actualització 12/05/2022: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç.

Plànol per l’accés al recinte de la prova de coneixements del dia 20/05/2022, al següent enllaç

Actualització 23/05/2022: Resultat de les proves selectives, i convocatòria per la realització de la prova psicotècnica i d’entrevista personal, al següent enllaç

Actualització 30/05/2022: Resultat del procés selectiu i classificació de les persones aspirants, al següent enllaç

Actualització 25/07/2022: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 11/04/2023: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 13/06/2023: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 23/08/2023: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 07/12/2023: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 06/03/2024: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç

Actualització 18/03/2024: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç

[email protected]

Reus Mobilitat i Serveis S.A

C/ Josep sardà i Cailà s/n, ( edifici Mercat Central) 2n pis

43201 Reus