Ref. 01979. Procés de selecció per la creació d’una borsa de personal de manteniment

Project info

Project info


Reus, 23 de març de 2022. Referència 01979

Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

  Funcions Bàsiques :

  • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.
  • Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.
  • Detectar i reparació d’averies.
  • Resolució d’incidències als PLC
  • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
  • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…
  • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
  • Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària

Data màxima de presentació de sol:licituds: 12 d’abril de 2022

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Actualització 22/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 05/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es , i composició del Tribunal Qualificador , al següent enllaç

Actualització 12/05/2022: Convocatòria per la realització de la `prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç.

Actualització 18/05/2022: convocatòria per la realització de la prova de coneixements teòrics, al següent enllaç.

Plànol d’accés a la FiraReus per la realització de la prova de coneixements, al següent enllaç

Actualització 19/07/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per les proves d’exercici pràctic i entrevista personal, al següent enllaç

Actualització 29/07/2022: Resultat del procés selectiu i llista de classificació de les persones aspirants, al següent enllaç.

Actualització 08/11/2022: Actualització del llistat de persones aspirants, al següent enllaç.

Actualització 20/09/2022: Actualització del llistat de persones aspirants, al següent enllaç

Actualització 02/02/2024: Actualització del llistat de persones aspirants, al següent enllaç

[email protected]