Ref. 7412. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja

Project info

Project info

Reus, 17/06/2024 Referència 7412

Bases que han de regir l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació borsa de treball de personal de neteja per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de personal de neteja. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Funcions Bàsiques :

  • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
  • Complimentar els controls diaris de recorregut de neteja.
  • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
  • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit de presentació de sol:licituds: 27/06/2024

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’instància al següent enllaç

Actualització 28/06/2024: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 04/07/2024: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 08/07/2024: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

[email protected]