Ref. 7411 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’agent d’aparcament

Project info

Project info

Reus, 17 de juny de 2024. Referència 7411

Bases que han de regir la convocatòria per l’ ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

  1. Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició.

Procés exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria al següent enllaç

Model d’instància al següent enllaç

Actualització 26/06/2024: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 02/07/2024: Llistat definitiu, composició del tribunal Qualificador, convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 08/07/2024: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Data límit per presentació de sol·licituds:  25 de juny de 2024

[email protected]